Foreningslivet i Ramløse – en levende by

Aftenens ungdomsforestilling "Ali Baba og de fyrre-tyve røvere" er netop forbi. Det var virkelig festligt!

Aftenens ungdomsforestilling “Ali Baba og de fyrre-tyve røvere” er netop forbi. Det var virkelig festligt!

Vi springer frem til nutiden. Ved ungdomsforestillingen ”Ali Baba og de fyrretyve røvere” i oktober 2012 talte vi lidt med Filip Kirchmann og Annette Witt.

Filip er i dag formand for Ramløse scenen, mens Annette bestyrer Ungdomsafdelingen.

På det tidspunkt havde Filip været formand i 3 år. Men han har været medlem af foreningen, siden han som 6-årig spillede med i en forestilling.

Vi spørger lidt ind til økonomien omkring sådan en forening. Der betales leje for at benytte Forsamlingshuset. Foreningen er en underafdeling af Ramløse Idrætsforening. Men de skal være selvforsynende med hensyn til alle udgifter.

Der er 3-5 damer, som står for deres kostumeafdeling. De syr alt det, der er nødvendigt. På loftet har man gemt et meget stort udvalg af kostumer og rekvisitter til næsten enhver forestilling. Helt specielle kostumer må lejes ude i byen.

Det er en kæmpehjælp, at forældrene bakker op. Til aftenens arrangement står fx 30 forældre parate til at løse diverse opgaver.

Og så er der lige kapelmesteren Kris Rasmussen, der også sørger for sangundervisningen.

Annette Witt tager sig også af danseundervisningen. Hun mener, at de nemt kan bruge 30-40 ti­mer om ugen, når en forestilling nærmer sig. Annette betegner sig selv som ”blæksprutte” på stedet, og hun elsker det.

Skytteforeningen blev startet i 1879

Ramløse skytteforening sommeren 1922. Klubhuset var dengang en gammel indkøbt skibskahyt.

Ramløse skytteforening sommeren 1922. Klubhuset var dengang en gammel indkøbt skibskahyt.

I kapitel 5 fortalte vi om, hvordan gårdejer Rasmus Christensen fra Nøjsomhed på Ramløsevej fik gang i en skytteforening i Ramløse. Det var allerede i 1879.

Kredsen blev tilmeldt forretningsudvalget i Hillerød, hvor den fik sin benævnelse: 26. Kreds. Derved blev skytteforeningen grundstammen og forløberen for den senere idrætsforening.

På et tidspunkt lagde gården Rønnekilde jorder til skydningen, men senere flyttede man til markerne vest for Krogmosegård i Ramløse Nordkrog.

En gammel skibskahyt tjente som ly mod dårligt vejr. Men man havde succes. Foreningen voksede og opnåede at blive den største af sin art i amtet.

Huset på Ellemosevej 63

Igen var der tale om frivillig arbejdskraft, og i 1966 stod huset færdigt.  Pengene kom bl.a. fra DGI og private. I dag passes stedet af klubbens medlemmer.

Der skydes både på 50- og 200 meter baner. Forholdene er meget fine. Foreningen tilbyder alle aldre til at deltage i skydningen. Der er pistolskydning på 15- og 25 meter baner, riffelskydning på 50- og 200 meter baner, og endelig har man et rimeligt stort hold til terrænskydning.

Skydebanerne under Ramløse skole

I februar 2013 foretog skytteforeningen et lille fremstød for at få flere medlemmer. Unge mennesker i alle aldre var inviteret via Guiden til at møde op for at prøveskyde.

Vi talte ved den lejlighed med Jan Bruhn. Han har været involveret i bestyrelsesarbejdet i hen ved 20 år, men er netop nu trådt tilbage. Dog hjælper han fortsat til med træningen af børneholdet. Der er tale om skytter op til ca. 20 år. For tiden er der ca. 12 medlemmer i denne aldersgruppe. Når unge skytter viser interesse, så bakker man dem op, og tager dem bl.a. med til stævner og DM i skydning for aldersgruppen. Endnu har vores lokale unge skytter ikke vundet, men målet er, at få dem op i den bedste halvdel.

Der øves fire dage om ugen på banerne. Både i pistol og riffel. Afdelingen for voksne er i fremgang. På seniorsiden er der mange, som er rigtig dygtige. Der er hjemtaget en sølvmedalje i NM hos ungskytterne.

Læs mere i Bogen om Ramløse – bl.a. kan du læse om “De 5 gamle huse” og de mange andre aktive foreninger i Ramløse