Byen får vokseværk – den lille nye bydel

”Helledhuset” (nuværende Byvej 1), som det så ud omkring 1922. Udlånt fra privateje.

”Helledhuset” (nuværende Byvej 1), som det så ud omkring 1922. Udlånt fra privateje.

Tidligere slagter Marius Antonsen, som boede på det lille husmandssted ”Helledhuset” – nuværende Byvej 1 – på hjørnet af Frederiksværkvej og vore dages Byvej, ønskede at sælge sin jord til kommunen. Det blev indledningen til en af de største forandringer i Ramløses nyere historie.

Ved et lukket møde i Ramløse-Annisse sogneråd 13. maj 1958 blev sagen forelagt. Der citeres fra referatet i rådets mødeprotokol:

”… Parcellist Marius Antonsen, Ramløse, tilbyder underhånden at sælge arealet på matrikel 61a Ramløse til kommunen.”

Marius, der nu havde rundet de 75 år, var nok ik­ke indstillet på den besværlige vej med selv at stå for ud­stykningen. Kommunen havde tidligere op­købt jord til kommende udstykninger, bl.a. de arealer der kort tid efter resulterede i Kirsebærvej.

Handlen gik i orden i 1958. I tiden lige efter skød det ene nye parcelhus frem efter det andet i det tidligere så stabile bybillede. På stedet havde der været kornmarker i et par hundrede år. Det var i sig selv en stor ændring, at der nu forsvandt et lille stykke af udsynet til Arresø. Men det skulle ikke være sidste gang, at det skete.

Der blev ikke stillet særlige betingelser til byggerierne. Heller ikke parcellerne blev afkrævet den minimumsstørrelse på 1000 m2, som senere blev det normale krav. Bortset fra den udstykkende gård, så blev grundstørrelserne fra 626 – 791 m2. Den lille gård, Byvej 1, blev nu til et parcelhus på hjørnet af hovedgaden, men uden jord.

Byens første større udstykning fandt sted i 1958

Kældergaarden

Kjellergården omkring 1960. Byvej med et af sine nye huse ses bagved. (Bragt med tilladelse fra Det kgl. Biblioteks billedsamling). Gribskov Stads- og Lokalarkiv.

På den måde opstod den første større udstykning i byen. Husmandsstedet, der selv havde matrikel 6d, havde fået sin jord opdelt i 11 nye grunde. Selv var den i sin tid opstået som en udstykning fra den nærliggende gård Kjellergård.

Men det betød også, at der skulle etableres en ny vej ind til grundene sammen med byggemodningen. Den gamle indkørsel fra Frederiksværkvej havde skiftevis haft navnene Kjellergårdsvej eller Søfrydvej, da den førte ned til begge gårde.

I byggeperioden blev begreberne lettere forvirret, idet kommunen udelukkende anvendte navnet Nyvej. Efter 1964 blev navnet Byvej det faste navn. Samme år som udstykningen fandt sted, i 1958, blev det første hus færdigt. Det var Byvej 6. Det tilhørte vandværkets inspektør Dam.  Året efter kom hele fire huse op at stå (numrene 2, 11, 12 og 13).

I de næste 6 år fik alle de nye grundejere opført deres huse. Grete og Johan Larsen byggede selv deres hus som det sidste på vejen. Det var i 1964.

Læs mere i Bogen om Ramløse – bl.a. kan du læse om tilblivelsen af de andre udstykninger, “Sandet”, “Bakkerne” m.fl.