Om bogen

Hovedvægten er lagt på skildringen af byens udvikling efter 1950. Fortællingen om vores by medtager den allerseneste udvikling. Men beretningen om det lange historiske forløb, som fører op til nutiden, er der også afsat god plads til.

1. INDLEDNING.

2. DEN FØRSTE TID.

Beskrivelse af det nuværende og det tidligere landskab. De første mennesker bosætter sig i området. Fund fra oldtiden og op til vikingetiden. Ramløse lægges ind under bispesædet i Roskilde. Saxos beretning om angrebet på Ramløse 1139/1140. Fogedgården, bispegården, Hovgården. De mange forsøg på at lokalisere stedet omtales.

3. DET STORE OPBRUD – UDFLYTNINGEN FRA BYEN.

Udskiftningen af jorderne og gårdenes udflytning i 1781. Konsekvenserne for den enkelte og for landskabet. Matrikelsystemets indførelse og praktiske anvendelse i Ramløse. Kirken og dens præster. Rytterskolen på den tid.

4. DET NYE LANDSBYSAMFUND – SLUTNINGEN AF 1800-TALLET.

Sogneråd og Forstanderskab. Byens store ildsjæl Rasmus Christensen. Andelsbevægelser (mejeri, teglværk). De frie erhverv/næringsbeviserne. Byens første foreninger. Forsamlingshus, mølle og ny skolebygning.

5. MODERNE TIDER – MEN STADIG EN MEGET LILLE BY.

Første del af 1900-tallet. Flere og nye erhverv (købmændene), men stadig smede og en møller. Skolen udvides. Mindestenen. Frasalg af kirkejord. Menighedsrådene begynder. Elektrisk strøm og telefon kommer til byen. Vognmand Bent Larsens Ramløse.

6. BYEN FÅR VOKSEVÆRK.

De første store udstykningers tid 1958 – ca. 1970. Sognerådets styring af den rivende udvikling. Kampen mod tiden – Ramløse skal styrkes! Der ofres tre bondegårde. Bo Jein. Nye veje og villakvarterer. Store private udstykninger og flere landbrug nedlægges. ”Sandet” og ”Bakkerne”. Mangedoblet indbyggertal. Butikscentret.

7. FRA SOGNERÅD TIL STORKOMMUNE.

Ramløse 1970 – 2013. Byen efter de store udstykninger og med et liv som en del af Helsinge kommune. Den manglende direkte politiske indflydelse. Bendt ”Bonde” Hansen. Ramløse 1973: En person- og adresseoptælling. Det nye erhvervsliv. Møllebjerggård. Skolens udvidelser. Andelsboligerne. Det trængte liv på gårdene.

8. ILDSJÆLENES TID.

Byens kulturliv. De mange foreninger og glimt af deres historie. Ildsjælene. Portrætter af enkeltpersoner. Behovet for privat initiativ i lokalsamfundet.

9. DE 5 GAMLE HUSE.

Der hentydes til Kirken, Skolen, Møllen, Forsamlingshuset og Hallen. Hver får en fyldig behandling. Dilettanterne. Byens identitet.

10. RAMLØSE I DAG.

Sammenhængskraften i byen. Den historiske nerve. Faren for at Ramløse bliver en soveby. Ordet frit til sidst: en gruppe borgere i forskellige aldre er inviteret til at fortælle om ”deres Ramløse” og de håb, de knytter til byens fremtid.