Nyheder

7. september 2013

Bogen er nu færdigskrevet og sendes til layout i Grafikhuset, Ramløse.

10. september 2013

Foreningen bag Ramløses blad, Guiden, påtager sig at stå for udgivelsen. Samme forening vil være modtager af bogens overskud, som skal tilfalde byen.

15. september 2013

Bogen forventes færdig om ca. to måneder. Udgiverne (Ramløse Guiden) og forfatterne fastsætter en udgivelsesdag. Det bliver søndag 24. november 2013 i Ramløse sognelænge. Her vil blive holdt en stor reception for alle. Det vil foregå i tidsrummet kl. 13-17. Forfatterne vil fortælle om bogens tilblivelse.

3. oktober 2013

For tiden arbejdes med bogens layout og korrekturlæsning. Det bliver nødvendigt at udvide sidetallet til 256.

25. oktober 2013

Layout og korrektur er færdig. Det færdige manuskript er sendt til trykkeriet.

22. november 2013

Bogen er færdigtrykt og sælges fra søndag 24. november 2013.

24. november 2013

Festlig præsentation af bogen i Ramløse sognelænge. Salget vil fremover foregå fra 2-3 adresser i byen. Ramløsehallen vil være permanent salgssted. Ellers ring på telefon 61 50 50 50.

10. januar 2014

I løbet af den første måned solgtes over 500 eksemplarer! Oplaget var oprindelig på 800 stk.

16. februar 2014

Bogen har på to måneder givet et overskud på ca. 38.000 kr., efter at alle udgifter er afholdt. Ved Ramløse Guidens generalforsamling midt i marts 2014 vil det blive besluttet, hvordan pengene bedst kommer til at gøre gavn for Ramløse.

13. maj 2014
Der holdes foredrag om bogens tilblivelse i Ramløse sognelænge kl. 19.30. Gratis adgang. Der vil også blive fortalt generelt om Ramløses historie.

9. oktober 2014
Der er nu kun 200 eksemplarer tilbage af bogen.

Bogen bringes gratis ud til køberne, hvis det er praktisk muligt. Ring og spørg nærmere på tlf. 61 50 50 50.